Privacyverklaring

 

VERZAMELING ALLE PERSOONSGEGEVENS

Stadscafé Hexagon kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van onze 2 email-adressen:

tfverduin@hotmail.com of rtverduin@hotmail.com

Stadscafé Hexagon kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Jouw gegevens, zowel digitaal en/of schriftelijk opgeslagen, (tekstueel, kopieën als foto's) worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Afhandeling van je reservering en je informeren over het verloop daarvan.

Wij bewaren deze gegevens minimaal 7 jaren. Deze termijn is wettelijk vastgesteld door de belastingdienst.

Aan zowel de belastingdienst als onze accountant krijgen inzage in deze gegevens indien nodig/gevraagd

 

BEWAARTERMIJN & INZAGE BIJ DIENSTVERBAND

Zodra je je dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij jouw gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn van minimaal 7 jaren.

Je hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via tfverduin@hotmail.com.

Stadscafé Hexagon zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

Bovenstaande geldt voor oproepmedewerkers, vaste krachten en artiesten/muzikanten/bandleden

Er kunnen in Stadscafé Hexagon foto`s en films gemaakt worden. Dat betreft veelal opnames van podiumoptredens. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat ook aanwezige bezoekers opgenomen kunnen worden. Deze kunnen op sociaal media worden geplaatst. Mocht u achteraf hier niet content mee zijn, dan dient u de persoon die deze geplaatst heeft te benaderen met het verzoek deze te verwijderen.

DELEN MET ANDEREN

Stadscafé Hexagon verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals onze accountant, pensioenfonds en belastingdienst.

 

BEVEILIGEN

Stadscafé Hexagon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stadscafé verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stadscafé Hexagon via tfverduin@hotmail.com
 

Post- en vestigingsadres: Korenbeursplein 1, 4001KX, Tiel
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 11057867
Telefoon: 0344-611474
E-mailadres: tfverduin@hotmail.com